Bestuur

Voorzitter: 

Mathias De Jans

 • algemene clubleiding
 • pers
 • sociale media
 • nieuwsbrief
 • hoofdtrainer

dejansmathias@gmail.com

0476 65 03 11

Secretaris: 

Marie Bouvijn

 • ledenadministratie
 • clubkledij en materiaal
 • website
 • clubboekje 

mariebouvijn@hotmail.com

0474 31 22 27

Penningmeester: 

Brenda Van Hoye

 • boekhouding
 • financiën

brenda.vanhoye@gmail.com

0472 50 92 43

Bestuursleden: 

Leen De Coninck

 • organisatie festiviteiten en wedstrijden

Denis Geurs

 • sponsoring
 • organisatie festiviteiten en wedstrijden

Carine De Smet

 • contact diensten Stad Deinze
 • organisatie festiviteiten en wedstrijden

Barbara Cnockaert

 • organisatie festiviteiten en wedstrijden

Jef Vandecasteele

 • sponsoring

Lowie Bouvijn

 • assistentie financiën

lowiebouvijn@hotmail.com

0471 26 77 13

Hilde Grobben

 • Aanspreekpunt Integriteit (API) bij vragen over of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag

0497 50 17 95