Missie en visie

Op 1 september 1999 startte in Deinze een nieuwe rope skippingclub onder de naam The Handles. De naam ‘The Handles’ verwijst naar het handvat van een springtouw maar ook naar de slogan ‘you can handle it” omdat we er vast van overtuigd zijn dat elkeen, op zijn/haar eigen niveau, binnen onze club iets te betekenen heeft.
Verschillende trainers en bestuursleden van RSC The Handles zijn er al bij van toen ropeskipping naar België kwam. 
Vandaag de dag is ropeskipping onderdeel van Gymfed. Meer informatie over de federatie vind je op www.gymfed.beDe visie van RSC The Handles Deinze vzw concentreert zich rond twee kernideeën:

 • Alle geïnteresseerden een pedagogisch verantwoorde en degelijke sportieve opleiding geven in de rope skipping;
 • Dit alles binnen een leuke, gezellige en gezinsvriendelijke club.


Om dit ideaal na te streven stellen we een aantal basiswaarden voorop: de missie van onze club:

1. Verantwoordelijkheid

 • Het bestuur van de club neemt de verantwoordelijkheid op zich om de club degelijk te organiseren op sportief, financieel, administratief en informatief vlak;
 • Gekwalificeerde trainers nemen hun verantwoordelijkheid om competitieve- en recreatieve skippers professioneel te begeleiden;
 • Skippers nemen hun verantwoordelijkheid om afspraken binnen de club na te komen.

2. Toegankelijkheid

Iedereen is welkom binnen onze club:

 • Competitiespringers krijgen de kans om onder impuls van hun enthousiaste trainers hun grenzen te verleggen;
 • Recreatieve skippers zijn even belangrijk voor de club - voor deze skippers betekent de rope skipping een actieve, gezonde vrijetijdsbesteding;
 • Jongens en meisjes,  jong (vanaf 7 jaar) en oud (volwassenenploeg) voelen zich thuis binnen hun categorie;
 • Tenslotte probeert de club het jaarlijkse lidgeld zo democratisch mogelijk te behouden.

3. Echtheid

 • Skippers en trainers krijgen de ruimte om zichzelf te zijn;
 • Er is gelegenheid voor inspraak: trainers, skippers, ouders kunnen in alle openheid zeggen wat ze denken en/of voelen.

4. Teamwork

 • Trainers en skippers vormen een team dat voor elkaar klaarstaat, ook als het eens minder goed gaat;
 • Rope skipping is een teamsport: elk team bestaat minstens uit 4 leden;
 • Bestuursleden van RSC The Handles Deinze vzw vormen een hecht team dat klaarstaat om allerhande organisaties op zich te nemen ten voordele van de club.

5. Sociale gerichtheid

 • Rope skipping als sport promoten op regionaal, nationaal en waar mogelijk op internationaal vlak;
 • Diverse acties ondernemen waarvan de opbrengst intergraal naar de skippers en de club gaat;
 • Skippers, trainers, ouders en bestuur worden betrokken in diverse activiteiten die georganiseerd worden door het bestuur van RSC The Handles Deinze vzw;
 • Samen ‘werken’ en samen ‘skippen’ wordt steeds een gezellig samen ‘zijn'.