Huishoudelijk reglement

Lidgeld

RSC The Handles vzw is aangesloten bij Gymfed.

 TEAM BELGYM

In dit lidmaatschap zit een verzekering bij Ethias voor lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid. Je bent pas ingeschreven en dus verzekerd van zodra we het lidgeld ontvangen hebben. Gelieve dit daarom vóór de start van de eerste training in orde te brengen. 

  • Het lidgeld voor de kleuters, basis 1, basis 2, basis 3 en volwassenen bedraagt 120 euro. Al onze recreatieve groepen trainen 1 keer per week. Inschrijven voor meerdere groepen is toegelaten, dan wordt 50 euro korting op het lidgeld verrekend.
  • Het lidgeld voor onze competitiespringers: 200 euro voor mini’s en B-groepen en 270 euro voor de A-groepen. Skippers die enkel demo springen, betalen 150 euro.
  • Voor het tweede en het derde lid van hetzelfde gezin krijg je respectievelijk 10 en 20 euro korting.
  • Wie instapt na 1 januari krijgt 40 euro korting op het lidgeld. Na 1 april is dat 60 euro.
  • Elke skipper krijgt een t-shirt.

Het lidgeld wordt nooit terugbetaald, tenzij tot en met 31 oktober indien de springer door medische reden niet meer mag springen gedurende de rest van het lopende seizoen (doktersattest vereist). Van het lidgeld wordt een deel weerhouden voor de trainingen die reeds voorbij zijn plus de administratieve kost voor inschrijving.

Mutualiteit

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Wij bezorgen u via e-mail een document dat u kan bezorgen aan uw ziekenfonds. Dit is een standaarddocument, dat normaal overal aanvaard wordt.

Proefles

Nieuwe springers mogen gratis twee proeftrainingen volgen. De trainers noteren je aanwezigheid, waardoor je verzekerd bent.
Je leeftijd en niveau bepalen in welke groep je mag starten. 
De aankoop van een eigen touw (7 euro) is sterk aan te raden. De springers hebben zo hun eigen touw op hun lengte en ze kunnen er thuis mee oefenen. 

Groepsindeling

De groepsindeling wordt gemaakt a.d.h.v. onze richtlijnen, naargelang leeftijd en niveau. De trainers bepalen dit in samenspraak met de hoofdtrainer. Doorschuiven naar een volgende groep kan enkel na toelating van de trainers. Op het einde van het seizoen (eind juni) komt de groepslijst voor het volgende seizoen online. 
Je kan enkel toetreden tot een competitiegroep indien je hiervoor werd geselecteerd door de trainers. 

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten en prestaties via onze elektronische nieuwsbrief. Deze e-mails worden verzonden naar het (de) opgegeven e-mailadres(sen) bij inschrijving. Gelieve e-mails van The Handles altijd goed te lezen. Wil je graag nog een extra e-mailadres toevoegen, mail dit dan even naar ons. Bij inschrijving gaat u akkoord dat RSC The Handles vzw foto’s van u of uw kind mag gebruiken in bv. het supportersblad, op de website en op Handles-pagina's op sociale media. Heeft u hier echter bezwaar tegen, meldt dit dan aan het bestuur.

Afwezigheid op wedstrijd

Wie door ziekte of blessure niet kan deelnemen aan een wedstrijd, moet dit zo snel mogelijk laten weten aan de trainer(s). Gelieve voor een doktersbriefje te zorgen in het geval dat de inschrijvingsdatum voor de wedstrijd reeds voorbij is. Dit moet je uploaden op je profiel op gymfed, zo niet volgt een boete.

Competitieoutfit

Competitiespringers moeten een wedstrijdoutfit aankopen bestaande uit een vest, lange broek, t-shirt, springtop of –t-shirt en springshort. Deze kost is niet inbegrepen in het lidgeld.

Ongevalsaangifte

Indien een springer een kwetsuur oploopt, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan de clubsecretaris. De aangifte moet binnen de 8 werkdagen gebeuren. Het medisch attest moet ingevuld worden door de arts en ondertekend door de skipper of ouder. Het wordt nadien online bij de aangifte gevoegd. Het dossier wordt verder afgehandeld tussen de skipper/ouders en de federatie. Alle gedetailleerde info over ongevallen en verzekeringen vind je hier.

Skippersreglement 

Elk lid van The Handles dient zich aan het skippersreglement te houden. Goede afspraken zorgen immers voor een vlot verloop van het seizoen. 

  • Voor alle skippers

Op tijd en spring-klaar
Als je toekomt op training, ga je altijd naar de trainer(s) om hallo te zeggen of een high five te geven.
Je zorgt dat je op tijd kan beginnen met de training. Kom wat vroeger als je je nog moet klaarmaken.
Je traint in sportieve kledij met goede sportschoenen. Lang haar doe je in een staart. Pas je kledij aan als het koud is.
Het is handig dat je een eigen touw aankoopt dat we op de correcte lengte kunnen brengen. Naamteken zeker je eigen touw(en).
Breng water of sportdrank mee. Er wordt geen frisdrank gedronken of snoepgoed gegeten tijdens de training. Ook kauwgom is niet toegelaten.
Wanneer je niet kan komen of te laat zal zijn, verwittig je je trainer indien dit zo afgesproken werd.
Trainers kunnen ouders en andere toeschouwers vragen om gedurende de training niet aanwezig te blijven in de zaal.

Attitude
Vol inzet en enthousiasme is de training dubbel zo leuk. Elke skipper komt voor zijn plezier, dus pesten hoort niet thuis op training.
Gsm’s worden tijdens de training niet gebruikt.
Hou je aan de afspraken die gelden voor de verschillende trainingslocaties.
Tijdens de uitleg van de trainers wordt er gezwegen. Je houdt je enkel bezig met de gegeven opdrachten.
Je zorgt voor een nette zaal en kleedkamer. Lege flesjes, kapotte touwen en dergelijke horen in de juiste vuilbak. 
Heb je problemen of vragen, meld deze dan aan de trainer of het bestuur.

  • Extra afspraken voor competitiespringers

Selectie voor competitie
Competitiespringers worden geselecteerd door de trainers. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met leeftijd, techniek, talent, motivatie en fysieke aspecten. Springers of ouders hebben geen inspraak in de samenstelling van de teams.
RSC The Handles behoudt zich het recht springers uit te sluiten uit competitie of naar een andere groep te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende aanwezigheid, ongeoorloofd gedrag of te weinig progressie op springvlak.

Inzet en aanwezigheid
Van elke competitiespringer wordt inzet en aanwezigheid op alle trainingen verwacht. Zeker tijdens de teamtrainingen kan er niet optimaal getraind worden als niet iedereen aanwezig is. Indien naar training komen eens niet lukt, moet de trainer op voorhand verwittigd worden. Bij onvoldoende inzet of onvoldoende aanwezigheid kan verplichte rust opgelegd worden of kan de verdeling van de teamproeven herzien worden. We rekenen er ook op dat elke competitiespringer zich inzet om te helpen op evenementen (eetfestijn, clubdag, organisatie kampioenschap) indien dit gevraagd wordt.

Outfit
Competitiespringers dragen op de wedstrijden de Handles-outfit bestaande uit een vest, lange broek, t-shirt, springtop of –t-shirt en springshort. 
Op andere clubactiviteiten, bij het helpen op wedstrijden, wanneer initiaties of demo's gegeven worden, ben je duidelijk herkenbaar als Handle.

Jureren
Vanaf het tweede jaar junioren A zijn de leden verplicht om de jurycursus en het juryexamen te volgen. Je hebt de keuze tussen difficulty en creativity. 
Wie geen volledig diff- of creadiploma heeft behaald, is verplicht een herexamen te doen.
Wie niet opdaagt op een cursus of (her)examen betaalt het inschrijvingsgeld hiervoor terug aan de club.
Elk jurylid volgt de bijscholing of het examen indien dit verplicht wordt door de federatie.

Als je een of meerdere diploma's behaald hebt, zal er gevraagd worden enkele data door te geven wanneer je kan jureren. Dit wil nog niet zeggen dat je die dag effectief moet jureren. Je houdt wel deze data vrij! De bevestiging of je al dan niet moet jureren komt er pas als Gymfed het juryschema online zet voor die bepaalde wedstrijd. 
Wie zich opgeeft om te jureren en achteraf, om welke reden dan ook, afzegt, betaalt zelf de boete van 125 euro, tenzij je zelf vervanging vindt.

Meer info krijgen jullie van onze juryverantwoordelijke Tim Van de Walle. Ook alle vragen i.v.m. het jureren kan je aan hem kwijt.